KELTIN VESIOSUUSKUNNAN VUOSIKOKOUS JÄRJESTETÄÄN 15.4.2022 KLO 17.30 -> KYMEN PAVILJONGILLA, TERVETULOA PÄÄTTÄMÄÄN VESIASIOISTA!

SÄÄNTÖMÄÄRÄISTEN ASIOIDEN LISÄKSI KÄSITELLÄÄN HALLITUKSEN VALTUUTUSTA SELVITTÄÄ MAHDOLLISUUKSIA OSITTAISELLE LIITTYMISMAKSUN PALAUTUKSELLE.

 

MIKÄLI KYSYMYKSIÄ HERÄÄ, NIIN ALLEKIRJOITTANEESEEN VOI OLLA YHTEYDESSÄ.

HYVÄÄ TAKATALVEA KAIKILLE!

 

YSTÄVÄLLISIN TERVEISIN,

LAURI LESKINEN

PJ

040-5142847

------------------------------------------------------------------------

Puhdasta ja raikasta vettä vuodelle 2024 !

T. Keltin vesihuolto-osuuskunta

-------------------------------------------------------------------------

Lämmintä syysiltaa osuuskuntalaisille,

 

Vesiosuuskunnasta ei mitään uutta!

Etäluettavat mittarit toimivat nyt hyvin ja tämä sujuvoittaa kaikkien työtä.

Tietooni ei ole myöskään tullut aiheettomia laskuja vanhoista sähköasennuksista eli senkin suhteen on rauha maassa.

 

Toivotaan että arki jatkuu samoissa merkeissä!

 

Vesipostiterveisin

 Lauri

_____________________________________________________________________

Vesiasiaa YLE:llä

----------------------------------------------------------------------------

Etäluettavatmittarit ovat asennettu ja koekäytössä.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kysyn vaan miksi?

Kysykää eduskuntavaaliehdokkaaltanne miksi KOUVOLAN VESI OY laskuttaa vesiosuuskuntia itse rakentamastaan verkostosta ja tekemästään ylläpitotalkootyöstä.

esim. Keltin vesihuolto-osuuskuntalainen maksaa vedestä 33% ja jätevedestä 43% enemmän, kuin kaupungin vesiasiakas ja perusmaksu on n.2 kertainen.

Osuuskuntien on saatava tukkualennus ostamastaan vedestä !!!!!!

 

Osuuskunnat 2020 luvulle selvityshankeraportti

-------------------------------------------------------------------------

 

Keltin vesihuolto osuuskunnan vuosikokous tiistaina 2.3.2021 Klo 18.00 Kymen Paviljonki

 

ASIALISTA

 

 1. Kokouksen avaus

 

 1. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien (2) ja ääntenlaskijoiden (2) valinta

 

 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

 1. Toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus vuodelta 2020

 

 1. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

 

 1. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille

 

 1. Ylijäämän tai tappion käyttäminen

 

 1. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä toiminnantarkastajien palkkiot

 

 1. Osuuskunnan hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta

 

 1. Etäluettavien vesimittareiden tilanne

 

 1. Talousarvio vuodelle 2021 ja veden hinta

 

 1. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta

 

 1. Kokouksen päättäminen

____________________________________________________________________________________________

Osuuskuntien vedenhinta !

Kysymys ehdokkaille ?

---------------------------------------------------------------------

Keltin Vesiposti 6
 
Hei
 
  Vuoden viimeinen VesiPosti
 
  Vuosi  2020   on kulunut Keltin Vesiosuuskunnassa hyvin.   Mitään isompia teknisiä tai muita ongelmia ei ole ollut.  Taloutemme on kunnossa.    
  Jätevettä palautuu enemmän mitä käyttövettä käytetään  tätä ongelmaa olemme selvitelleet tänä vuonna ja aloittaneet keskustelut ongelmasta myös Kouvolan Veden kanssa.   Toivottavasti  ensi vuoden loppu puolella saamme käyttöömme etäluettavat mittarit  -  ne helpottaisivat meidän hallinnon työtä.
 
  RAUHALLISTA JA HYVÄÄ UUTTA  VUOTTA
 
    Keltin VesiOsuuuskunnta
    Hallitus
 
 
 
Keltin Vesiposti 5
 
Hyvät vesiosuuskunnan jäsenet
 
    Keltin Vesiosuuskunnan vuosikokous on myöhästynyt tunnetuista syistä mutta nyt se päästään pitämää  eli se on
 
       tiistaina   16.6.2020    klo   18    Kymen Paviljongilla
 
 
   Vuosikokous asioiden lisäksi päätettävänä on etäluettavien mittareiden hankinta.
   Osakkaiden pitäisi ilmoittaa aika ajoin sihteerille kulutuslukemat.   Niitä ei ilmoiteta  siten kuin pitäisi.   Niiden saaminen aiheuttaa työtä  ja muita seuraamuksia.
   Sihteerille aiheutuu tästä huomattavasti lisää työtä.
    Ongelman  ratkaisuksi ehdotetaan  että  nykyiset vesimittarit korvataan etäluettavilla mittareilla.  Mittareiden vaihtaminen maksaa  ennakkoarvioiden mukaan  vesiosuuskunnalle
    150  -  180   eur  per  talous.   Hallituksen esityksenä on että  kerätään ensin noin vuoden verran rahaa hankkeeseen  ja toteutetaan  hanke sen jälkeen.  Arvio  toteutukselle on
     vuosi 2021.    
 
    Esitys on että kerätään jäseniltä  neljänä laskutuskertana  ( eli noin vuoden aikana)   20  eur/  kerta     yhteesä  80   eur  ja osuuskunta maksaa loppuosan  mittareiden  vaihdosta aiheutuvista
     kustannuksista.
 
     Tervetuloa  keskustelemaan ja päättämään asiasta.
 
      Hyvää ja lämmintä kesää kaikille
 
        Keltin vosk   Hallitus
          matti

Keltin vesiposti 4

Hei

VesiPosti on Keltin Vesiosuuskunnan digitaalinen seinälehti joka ilmestyy harvoin mutta asiapitoisesti
Keltti.net/infra -sivuilla on lisää tietoa vesiosuuskunnasta; historiasta, pöytäkirjoja, kuvia rakennusvaiheesta jne
Jos tiedotettava asia on kiireinen tiedottamiseen käytetään tekstiviestiä joka lähetetään osuuskunnan puhelimesta.
Alkuvuonna tulemme testaamaan tiedottamisen perillemenoa; tekstiviestillä ja varmaankin sähköpostilla.

Jos VesiPosti tulee väärään s-postiosoitteeseen tai ei tule ollenkaan sitä haluavalle (jos tiedätte tällaisen tapauksen) voi lähettää tietoja minulle,
päivitetään osoitteistoa.
Keltti.net/infra sivut tullaan päivittämään alkuvuodesta ja laitetaan sinne lisää yhteystietoja.

Vesimittareiden lukemien saannissa on esiintynyt hankaluutta. Sihteeri pyytää niitä aika ajoin, niitä ilmoitetaan tipoittain ja siitä seuraa että
myös laskutus toimii viiveellä. Tämä aiheuttaa paljon lisätyötä. Ongelman ratkaisuksi on mietitty etäluettavia mittareita. Mittareiden toiminta
ja luotettavuus on kehittynyt ja mittarilukemat saataisiin samaan aikaan kaikilta. Asiaa valmistellaan ja kerätään tietoa mm paljonko mittareiden vaihto maksaa.
Ajatus kuitenkin on että vuodesta kahteen vuoteen kerätään hankkeeseen pientä vastiketta jonka jälkeen toteutetaan mittareiden vaihto.
Asia tuodaan päätettäväksi ensi vuosikokoukseen joka pidetään näillä näkymin maaliskuussa.
Tervetuloa sinne kuulemaan hankkeesta, ottamaan kantaa ja päättämään asiasta. Kokouksesta ilmoitetaan erikseen

Tänä vuonna olemme saaneet myös uuden liittyjän ja yksi liittymä on otettu käyttöön. Tervetuloa uudet jäsenet joukkoon mukaan.

Kun liittymä on vaihtanut omistajaa emme ole tehneet siirtomerkintää liittymäsopimukseen. Alkuvuodesta olemme yhteydessä jäseniin joille liittymä on
siirtynyt aikaisemmalta omistajalta siirtomerkinnän saamiseksi kuntoon.

 

Lopuksi toivotamme kaikille vesiosuuskunnan jäsenille HYVÄÄ JA RAUHALLISTA JOULUA

Hallitus

matti leskinen
0400 541 089


Hei,Keltin vesiposti 3

Keltin Vesiosk alueella suoritetaan pumppaamojen puhdistus ja huolto viikosta 39 alkaen. Puhdistuksen suorittaa kylän oma mies Lasse Arvila. Puhdistus kestää noin tunnin , eikä edellytä asukkaalta läsnäoloa.

Samoin syksyn aikana suoritetaan vesimittareiden sinetöinti. Sinetöinnin suorittaa Lvi-Weckström.

Toimintaohjeita ja ajankohta ilmoitetaan seuraavassa seinälehdessä.

Metsäkulman puolella on maanantaina puolesta tunnista tuntiin kestävä vesikatko noin klo 12 - 13 välisenä aikana. Katko johtuu kloorausyhteen asentamisesta kaivoon.

 
 Hyvää syksyä kaikille
 
 

Keltin Vesiposti 2

Tervehdys Keltin VesiPosti ilmestyy harvakseltaan mutta asiapitoisesti. Verkoston rakentamisvaiheen jälkeen on tänä vuonna päästy toimintavaiheeseen. Verkostoon liittyjiä on tullut jatkuvasti lisää, vettä on toimitettu ja jätevettä vastaanotettu
merkittävät määrät. Alkuvaiheeseen yleensäkin liittyvät pienet tekniset ongelmat on selätetty. Kokemusta toiminnasta on karttunut meille kaikille lisää. Syksyllä perustimme kaksi ryhmää; huoltoryhmä on miettinyt huoltoon- ja teknisiin asioihin liittyviä prosesseja ja talousryhmä vastaavasti osuuskunnan talouteen liityviä prosesseja. Järjestämme KOULUTUSTILAISUUDEN tiistaina 19.1 klo 18 paikkana Kymen Paviljonki. Tilaisuudessa käydään läpi jätevesikaivon toimintaa, huoltoon liityviä asioita, kaivon toiminnasta mahdollisesti tulevien hälytysten kuittauksia ja toimintaa niissä tilenteissa jne.
Myös miten osuuskunnassa informoidaan käyttäjiä jos tulee vesikatkoja tms.

Vesiosuuskunta hankki puhelimen. Sen numero on 040 158 93 04.
Tähän mumeroo voi ilmoittaa mahdollisista vioista ja hälytyksistä. Numeroon kerätään myös yhteystietoina jäsenten puhelinnumeroita joihin lähetetään infoa poikkeustapauksissa esim. jos on vaikeuksia veden toimituksissa jne Jotta saamme kerättyä mahdollisimman kattavan listan jäsenistä pyydämme lähettämään yhteystietonne tekstiviestillä ym. numeroon viestiin; NIMI JA PUHELINNUMERO
Vesilaskut Kiinteistöliittymiä on käytössä 25. Laskutus on tapahtunut siten, että sihteeri ottaa yhteyttä osakkaisiin noin kolmen kuukauden välein sähköpostilla, tekstiviestillä tai kirjeellä ja
pyytää ilmoittamaan vesimittarin lukeman. Tämä on osoittautunut melko hankalaksi ja paljon aikaa vieväksi tavaksi hoitaa laskutus. Kouvolan Vesi lakaa ensi vuonna lähettää asiakkailleen kuusi laskua vuodessa. Laskut ovat arviolaskuja, jotka perustuvat aiempaan kulutukseen. Vesimittarit luetaan kerran vuodessa.

Tätä voitaisiin kokeilla myös Keltin vesihuolto-osuuskunnan laskutuksessa. Voisimme lähettää laskut kahden kuukauden välein ja ne perustuisivat aiempaan kulutukseen.
Vesimittarit voitaiin lukea esimerkiksi elokuussa ja sen jälkeen lähetettäisiin tasauslasku, jossa otettaisiin huomioon arvioituun kulutukseen perustuneet laskut. Vesimittari kannattaa kuitenkin lukea ainakin muutaman kerran kuukaudessa, ettei pääse tulemaan yllätyksiä. "Ihan vähän" vuotava vessanpönttö tai hana lisää kulutusta nopeasti.
Jokaisen suomalaisen on laskettu käyttävän vettä keskimäärin 155 l/vrk. Se tarkoittaa 56,6 m3 ja aika isoa vesilaskua. Vedenkulutuksesta ja miten siihen voi vaikuttaa, löytyy lisätietoa netistä sivulta:

http://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen /mihin_energiaa_kuluu/vedenkulutus Kouvolan Veden laskutuskäytönnöstä löytyy listätietoa sivulta:
http://www.kouvolanvesi.fi/asiakkaalle/laskutus-ja-hinnoittelu/
Keltin Vesiosuuskunta toivottaa kaikille oikein rauhaisaa joulua matti

________________________________________________________________________________________________________________________

 

Keltin VesiPosti 1

 

Tämä on ensimmäinen ilmestys Keltin VesiPostista, joka on Keltin Vesihuoltoosuuskunnan tiedotuslehti digimuodossa. VesiPosti ilmestyy epäsäännöllisesti tarvittaessa ja lähetetään niille, jotka ovat antaneet sähköpostiosoitteensa
osuuskunnan yhteystietoihin.

 

Allekirjoittaneelle voi myös lähettää s-postiosoitteen, lisään sen listoille ja lehti alkaa tulla kuin vesi hanasta.

Keväällä olleen vuosikokouksen jälkeen hallitus piti järjestäytymiskokouksensa ja teki seuraavat valinnat:

 

Puheenjohtaja Matti Leskinen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 0400 541 089

Varapuheenjohtaja Jukka Nokkanen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 0407 210 522

Sihteeri Lea Leskinen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 0505 679 004

Tekniset asiat Martti Mäkelä Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 0400 652 376

 

Kiinteistöjen liittäminen runkoverkkoon

 

Tähän mennessä 21 kiinteistöä on liittynyt vesijohtoverkkoon.

Osakas sopii itse työsuorituksen ajankohdasta ia tilaamisesta.

Osuuskunta asennuttaa vesimittarin *) ja pumpun sekä liittää sen kiinteistönomistajan tuomaan sähkökaapeliin.

*) osuuskunta maksaa vesimittarin ja 1h asennustöitä, lisätyöt osakas maksaa itse (sihteerin tarkennus)

 

Yhteystiedot:

Useat osakkaat ovat käyttäneet kiinteistöliittymän rakentamisessa urakoitsijana PVK-Kaivua. Urakoitsijan työnjohtajana toimii Matti Jauho. Hän käy tutustumassa jokaisessa kiinteistössä ennen töiden aloittamista.
Ajan voit sopia suoraan Matin kanssa puh. nro 0400 955 596.

Sähköliittymiä hoitaa Urpo Kuokka puh. 040 5882963

Vesimittarin asentaa Teuvo Rämä puh. 040 3577537

HUOM.

Osakkaat päättävät itse, että teetättävätkö työsuorituksen ko. urakoitsijalla vai valitsevatko

jonkun muun urakoitsijan tai tekijän ja ajankohdan liitostyölleen.

 

Vesiosuuskunnan hallituksessa teknisissä asioissa avustaa Martti Mäkelä, puh. 0400 652 376 tai sähköposti Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.. Ota häneen yhteyttä ennen kiinteistöliittymän rakentamisen aloittamista.

Ilmoita liittymän avauksen ajankohta sihteeri Lea Leskiselle, puh. 050 567 900 tai Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

WWW.KELTTI.NET - SIVUILTA LÖYTYY LISÄÄ TIETOA KELTISTÄ JA MYÖS KELTIN VESIOSUUSKUNNASTA:

http://www.keltti.net/infra/keltin-vesi

 

HYVÄÄ KESÄN JATKOA,

Matti Leskinen

Keltin vesihuolto-osuuskunta


Yhteystiedot:

Puh.joht. Lauri Leskinen puh. 040 5142847
email. Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.


Sihteeri Lea Leskinen puh. 0505679004
email. Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

HÄIRIÖTILANTEISSA soita huoltopäällikkö

Martti Mäkelä puh. 0400652376

Pumppaamo valmis !

WP 20141031 08 04 24 Raw

WP 20141031 08 09 24 Raw

Vesi ja viemäriliittymät puhuttivat osuuskunnan jäseniä :)

Linkkejä:

Tukkualennus osuuskunnille

KS 1.6.2014


Tästä linkistä pääset Kouvolan Veden sivulle


Tästä linkistä pääset Kouvolan Vesiosuuskunnat ry:n sivulle


Tästä linkistä pääset SVOSK ry:n sivulle


Tästä linkistä pääset SVOK ry:n sivulle


Tästä linkistä pääset Vesivisa sivulle

 

 
What do you want to do ?
New mail


© Keltin Nuoret