Suomen kohtalo ratkaistiin tavallaan Tilsitissä 1807 keisari Napoleon I:n ja Aleksanteri I:n rauhansopimuksessa. Ruotsalaisia ei saatu taivutettua ranskalaisten kanssa samaan ruotuun Englantia vastaan ja 1808 venäläiset hyökkäsivät Suomeen, alkoi Suomen sota.

Kruununperillisen ampuminen Sarajevossa 1914 sai Itävalta-Unkarin julistamaan Serbialle. Liittolaissuhteiden vuoksi Saksa julisti sodan Venäjälle ja pian Eurooppa oli jakautunut keskus- ja ympärysvaltoihin, oli alkanut Ensimmäinen maailmansota. Maailmansodan syttyminen jyrkensi suomalaisia asenteita. Ylioppilasnuorison piirissä syntyi Saksan tukema jääkäriliike, jonka tavoitteena oli Suomen täydellinen itsenäistyminen aseellisin voimin.

Kymmenen tuhatta vuotta sitten Kymijoen alue oli jääkauden jäljiltä vielä arktisen meren pohjaa. Vähitellen maan kohoaminen johti suolattoman Ancylusjärven muodostumiseen. Tämän sokkeloisen suurjärven vedet laskivat luoteisosastaan Pohjanlahteen. Päijänne muodostui noin 8000 vuotta sitten kumoutumalla Ancylusjärvestä. Tuolloin Kokemäenjoki oli Saimaan, Päijänteen ja Pyhäjärven yhteinen purkautumisreitti. Maan kohoaminen Päijänteen pohjoispuolella johti sitten Litorinakaudella 6000 vuotta sitten murtumaan nykyisen Vuolenkosken alueella, jossa Salpausselkä on matala. Valtavan luonnonmullistuksen myötä syntyi yhteys jo aikaisemmin mahdollisesti alueella olleeseen Voikkaan ja© Keltin Nuoret