Kaitafilmi  

100v Luokkakokous

 

 

 

80 v Luokkakokous

"Muisto on ainoa paratiisi, josta meitä ei voida karkoittaa pois."

KELTIN KOULU

Ennen kiertokoulua lapsien lukemaan opettaminen kävi niin, että isät illoin iitä opetti, äidit äätä näytti. Ensimmäinen kiertokoulu Keltissä asettui Kyttälään vuonna 1862. Samaan aikaan kun kiertokoulu oli vielä toiminnassa, valmistui Keltin poika, Kalle Laine, kansakoulunopettajaksi saamatta opettajan paikkaa. Isännät, jotka olivat avustaneet häntä seminaarikulujen hankinnassa, järjestivät kyläkoulun käyntiin Arvilan talossa lasten vanhempien maksaessa opettajalle palkkiota. Se oli kuin pikakansakoulu ja toimi yhden talven. Laine oli koko kylän valistuksen ja kirjastotoimen aloittaja.
Kansakouluasetuksen antaminen 1866 merkitsi uutta vaihetta maamme sivistyselämässä. Vuonna 1877 saapui anomus Kuusankosken tehdasalueelta, jossa pyydettiin perustamaan Keltin, Kuusaanniemen ja Pilkanmaan yhteinen koulu, jonka kyläläiset yksin joutuisivat kustantamaan. Hanke kaatui, koska osa paikallisista isännistä vastusti sitä jyrkästi. He sanoivat osallistuvansa jo Iitin kirkonkylän koulun ylläpitoon. Vain siinä tapauksessa, että koko kunta olisi mukana, hekin lähtisivät hankkeen kannattajiksi.

Iitissä oli 1890- luvun alussa neljä seurakunnallista kiertokoulua, 1900- luvun alussa muun muassa Kausalan-Maunukselan piiri. Silloin opetuksen kustantajana oli jo kunta. Kiertokoulu oli käytännöllisesti katsoen pakollinen, vaikka varsinaista oppivelvollisuutta ei vielä ollutkaan. Kuusankosken ensimmäinen kansakoulu oli perustettu Kymintehtaan toimesta vuonna 1833 silloiseen Valkealan kuntaan. Voikkaan tehtaalle perustettiin yksityinen ns. Yrjönojan kansakoulu vuonna 1897. Iitin kunnan ja Kuusankoski Ab:n sopimuksella rakennettiin yhtiön koulun viereen vuonna 1902 uusi koulutalo yhtiön koulun viereen. Näin syntyi niin sanottu "Walkaman koulu". Keltti anoi vuonna 1897 omaa koulua, mutta sitä ei vielä saatu. Uusi koulu perustettiin tuolloin Maunukselaan, jossa se vuonna 1899 aloitti 2-opettajaisena. Ennen sitä kelttiläiset kävivät Iitin kirkonkylän koulussa.

Vuonna 1900 kansakouluntarkastaja Mikael Soininen kehoitti kelttiläisiä perustamaan kotikoulun, joka kylän omin voimin opettaisi lapsille joinakin iltoina viikossa alkeistietoa kirjallisuudessa, laskennossa, historiassa, maantiedossa yms. perusaineissa. Sellainen koulu perustettiin ja opettajaksi nimitettiin Juho Tilman kirjallisuuden harrastajana sekä laskennon ja muun opettajiksi kylän ainoat kansakoulun käyneet Hilja S. ja Emil Hietala. Oma koulutalo valmistui Kelttiin lopulta vuonna 1915.

Kansakoulu oli toiminnassa aina vuoteen 1966, jolloin se lakkautettiin ja oppilaat siirrettiin muihin kouluihin. Päätös koulutoiminnan lakkauttamisesta sulki samalla kyläläisiltä yhteisen kokoontumispaikan. Vuoden 1966 jälkeen rakennus toimi eri yritysten varasto-, valmistus- ja myyntitilana aina 1980- luvun lopulle saakka. Kun nämä toiminnot loppuivat, alkoi vanhan rakennuksen nopea luhistuminen ikkunoiden ja ovien särkemisineen ja epämääräisten porukoiden majailuineen. Kaupungin oli korkea aika puuttua asiaan ja kelttiläisillä oli vihdoinkin mahdollisuus saada koulu kyläyhteisön käyttöön.

Keltin Nuoret ry (KeNu), joka perustettiin vuonna 1969, toimi rakennuksen pelastajana. KeNu yritti saada Keltin koulun käyttöönsä jo vuonna 1969, mutta ajatus tyrmättiin kaupungin taholta. Silloin kerhon käyttöön tarjottiin kunnalliskodin käytöstä poistettua sikalaa.

Vuonna 1991 kelttiläiset lähettivät kaupungin päättäville elimille 120 nimen listan, jolla anottiin Keltin koulua kyläläisten käyttöön. Asia ei silloin kuitenkaan ottanut tuulta. Vasta keväällä 1992 KeNu pääsi kaupungin nuorisotoimiston kanssa sopimukseen lentopallokentän ja koulun ympäristön siistimisestä. Samana vuonna kaupunki teki KeNu:n kanssa vuokrasopimuksen koulun käytöstä. Kelttiläiset lupasivat kunnostaa rakennuksen, jos kaupunki antaa tarkoitusta varten 50 000 mk. Tarjous oli edullinen, sillä kaupungin teettämänä työnä se olisi maksanut 900 000 mk. Työ tehtiin talkootyönä ja siten kelttiläiset pelastivat tuhoutuvan koulurakennuksen kylätaloksi

Tapani Moilanen:
Keltin koulu 1915 - 1966© Keltin Nuoret