keltti300

KELTTI                                                                                                                         60° 52′ 44″ N26° 36′ 19″ E                                                                                                              

Keltti on kylä Pohjois-Kymenlaaksossa Kouvolan Kuusankosken taajaman eteläpuolella Kymijoen varrella. Kylä on laajaa maaseutualuetta ja sijaitsee Kuusankosken, Kouvolan keskustan, Elimäen ja Iitin välimaastossa. Kylässä on asukkaita n. 200. Lähimmät palvelut ovat Kuusankoskella, jonne on matkaa 2–5 kilometriä. Keltissä kylätoiminta on aktiivista. Siellä sijaitsee Keltin Myllytupa ja Keltin nuoret ry (vuonna 1969 perustettu nuorisoyhdistys), joka nykyisin toimii myös Keltin kyläyhdistyksenä. Kymijoessa Keltin kohdalla sijaitsee vuosina 1939-1940 rakennettu Keltin voimalaitos, sekä Keltin jäteveden puhdistamo joka on valmistunut vuonna 2014.

Keltti oli yksi niistä rajakohdista, mistä alkoi venäläisten hyökkäyksellä Suomen sota. Kenraalin Nikolai Bagrationin komentamasta 21. divisioonasta neljä pataljoonaa tuli yli Suomen puolelle 21. helmikuuta 1808.

Keltissä nykyisen Kymen Paviljongin nurkalta kulki 1200-luvulta vuoteen 1810 Ylinen Viipurintie jatkuen sitten Kymijoen toisella rannalla Ruotsulan puolella. Kulkijat vietiin Kymijoen yli lautalla. Tämän tien uoma on nähtävissä maastossa vielä nykyisinkin.

 

 

Laskiainen 2014© Keltin Nuoret